TERMENI ŞI CONDIȚII

TERMENI ŞI CONDIȚII DE ACCESARE A SERVICIILOR MEDICALE ÎN CADRUL NOVOGYN

Pentru ca intelegem posibilitatea ca accesarea serviciilor medicale sa fie dificila, va oferim in continuare un set de principii si reguli despre cum se pot folosi si accesa serviciile medicale in Cadrul Clinicii Nogoyn.

In functie de evolutia legislatiei si a serviciilor pe care le oferim, acest document poate suferi modificari. Intotdeauna, pe www.novogyn.ro, vom avea ultima varianta aplicabila.

Prezentul document isi propune sa prezinte principiile si principalele reguli pe care trebuie sa le respecte un pacient care doreste sa beneficieze de servicii medicale in cadrul Clinicii Novogyn.
Termenii şi Condiţiile de accesare sunt regulile minimale se completează cu prevederile legislației în vigoare.

Acest document respecta principiul egalitatii de tratament fata de toti pacientii, bazat pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala, respectand totodata conditiile comerciale.

Prin efectuarea programarii, respectiv prin prezentarea si acceptarea inregistrarii in lista de pacienti care s-au prezentat pentru efectuarea unui serviciu medical în cadrul Clinicii Novogyn, va exprimati acordul pentru respectarea acestor termeni si conditii de accesare a serviciilor medicale in cadrul Clinicii Novogyn.
 

I. DEFINIȚII

 
1. Acordul pacientului informat – consimtamantul pacientului in vederea prestarii serviciilor medicale;

2. Asigurat Privat – este acel pacient care acceseaza servicii medicale in baza unei Asigurari Private de Sanatate;

3. Asigurator Privat – societate comerciala romana si straina care în schimbul unei prime de asigurare, se obligă să plătească partil / integral costul serviciilor medicale de care a beneficiat un Asigurat Privat;

4. Pacientul – este acea persoana care acceseaza servicii medicale la nevoie sau la recomandarea unui medic;

5. Personalul Clinicii Novogyn inseamna angajatii Novogyn, functionarii, consultantii si colaboratorii de orice fel ai acestuia, precum si orice persoana care presteaza servicii in numele si/sau pe seama Clinicii Novogyn ori pentru Clinica Novogyn;

6. Termeni si conditii de accesare – sunt toate dispozitiile prevăzute în continuare care se aplica tuturor accesarilor de servicii medicale de către Pacienti in cadrul Clinicii Novogyn.
 

II. PRINCIPII APLICABILE TUTUROR PACIENȚILOR

 
1. Serviciile medicale pot fi accesate de catre Pacienti, de regula, de luni pana vineri in intervalul orar 8.00-22.00 in cadrul Clinicii Novogyn, in conditiile comunicate periodic de catre Novogyn, disponibile pe site-ul www.novogyn.ro. Novogyn poate modifica programul de functionare al spitalului dupa cum va considera de cuviinta.

2. Accesarea serviciilor medicale se efectueaza pe baza de programare telefonica efectuata (i), la numerele: 0364/110012, 0751142856 sau la 0751142857, (ii) precum si prin programare online prin intermediul site-ului www.novogyn.ro.

3. Transmiterea notificarilor, facturilor, corespondenta purtata cu Pacientul de catre reprezentantii Clinicii Novogyn, se va face la datele de contact mentionate de Clinica Novogyn, adresa care va fi actualizata in functie de declaratiile Pacientului de la momentul accesarii Serviciilor Medicale. Astfel, daca ulterior semnarii acordului de prelucrare a datelor, in care erau mentionate datele de contact, sunt declarate alte coordonate (printr-un alt contract, prin mentionarea acesteia intr-o corespondenta scrisa, prin telefon, etc.), acestea se vor actualiza in functie de ultima solicitare a Pacientului, doar pe baza unei noi completari a declaratiei de prelucrare a datelor.

4. Comunicarile de tip sms sau e-mail, cum ar fi dar fara a se limita la programarile solicitate, informari privind rezultatele investigatiilor efectuate, care au impact asupra modalitatii de desfasurare a activitatii medicale, nu au caracter promotional, scopul acestora fiind de a asigura o buna desfasurare a serviciilor medicale solicitate de pacienti.

5. In mod exceptional, programarea ta poate fi decalata, atunci cand personalul medical acorda ingrijiri in cazuri prioritare din punct de vedere medical sau in cazuri care necesita o atentie / supraveghere medicala sporita.

6. Pentru urgente medicale (urgenta asa cum este definita din punct de vedere medical – stare medicala sau chirurgicala, a carei debut este brusc, si care se manifesta prin simptome de o severitate suficienta, si pentru care un medic prudent, care poseda cunostinte medicale si care actioneaza cu buna-credinta si in conformitate cu standardele medicale internationale, ar considera ca in lipsa acordarii atentiei medicale imediate ar duce la insuficienta fizica grava sau deces), va puteti adresa Clinicii Novogyn 24/24.

7. Clinica Novogyn va folosi toate metodele legale, inclusiv contractarea societatilor de recuperare creante specializate, avocati, executori judecatoresti pentru recuperarea debitelor Pacientilor.

8. In cazul in care considerati ca v-au fost incalcate drepturile va rugam sa ne detaliati cazul dumneavoastra la adresa receptie@novogyn.ro, prin apelarea 0364110012,0751142856,0751142857 sau prin intermediul e-mailului. O echipa dedicata va prelua mesajul dumneavoastra si va investiga cele relatate, urmand ca un raspuns scris sa va fie oferit in cel mai scurt timp cu putinta. Pacientii nu vor efectua niciun fel de presiuni asupra personalului din receptie si a managementului pentru rezolvarea reclamatiilor. Toate informatiile, solicitarile, informarile, cu exceptia celor care necesita un alt regim juridic, vor fi inregistrate automat, primind un numar unic.

9. In cazul serviciilor spitalicesti, fiecare Pacient, respectiv apartinator are obligația de a solicita si respecta masurile impuse de Clinica Novogyn, document disponibil la https://novogyn.ro/vizitatori-la-maternitate/

10. Pacientii si Clinica Novogyn au obligatia de a cunoaste si respecta dispozitiile legale aplicabile, respectiv Legea 95/2006, Legea 46/2003 si actele legislative conexe, Pacientii neputand invoca in apararea lor necunoasterea legii.

11. Clinica Novogyn isi propune sa acorde servicii medicale la cele mai inalte standarde de calitate. In cazuri exceptionale, rezultatul serviciilor prestate de personalul medical al Clinicii Novogyn poate sa difere de rezultatul dorit de Pacient. Va reamintim ca obligatia medicala este o obligatie de diligenta, la nivelul actual de cunostinte fiind imposibil sa garantam rezultatul serviciilor oferite. Intotdeauna pacientul are dreptul sa primeasca o a doua opinie medicala.
 

III. REGULI APLICABILE TUTUROR PACIENȚILOR

 
1. Pacientul va respecta programul Clinicii Novogyn.

2. Accesul Asiguratilor Privati se va face dovedind calitatea de asigurat privat, conditionat de validarea de catre Asiguratorul Privat a decontarii serviciilor asigurate.

3. Pacientii nu vor avea dreptul sa isi faca mai mult de 1 programare in aceeasi luna, exceptie facand situatiile delicate, prin programari frecvente la recomandarea medicului.

4. Accesul la servicii medicale, inclusiv eliberarea rezultatelor medicale, se poate face numai personal, dupa identificarea pacientului, identificare care se poate face numai pe baza unui act de identitate/ pasaport cu poza. Pentru eliberarea rezultatelor catre o alta persoana decat Pacientul vor fi necesare prezentarea de documente suplimentare. In cazul pacientilor fara discernamant, informatiile vor fi prezentate apartinatorilor / reprezentantilor legali. Fiecare Pacient / apartinator are obligatia de a solicita informatii suplimentare la receptia Clinicii Novogyn.

5. Accesul la serviciile medicale, inclusiv eliberarea rezultatelor medicale a unui pacient minor, se pot face numai dupa identificarea Pacientului si a apartinatorului (parinte/tutore legal) care insoteste minorul, cu prezentarea unor documente.

6. Varsta minima pentru accesare site-ului novogyn.ro, precum si pentru efectuarea unei programari on-line/telephonic in cadrul Clinicii Novogyn este de 16 ani, in conformitate cu art. 8, alin. 1 GDPR si dispozitiile Legii nr. 365/2002.

7. La inregistrarea Pacientilor minori in vederea accesarii serviciilor medicale, in sistemul informatic al Clinicii Novogyn, parintele / reprezentantul legal / apartinatorul / persoana care solicita programarea va comunica datele de identificare ale parintilor sau ale reprezentantului legal al Pacientului minor.

8. Pacientii inteleg ca informatiile referitoare la serviciile medicale si preturile acestora, obtinute telefonic sau pe site-ul www.novogyn.ro, au doar scop informativ. In functie de specificul fiecarui caz medical si de serviciile medicale efectiv oferite incadrul interactiunii cu medicii Clinicii Novogyn, costul final al serviciilor poate varia.

10. Pacientul are obligatia sa se prezinte la ora stabilita conform programarii, evitand astfel imposibilitatea efectuarii consultatiei la medic.

11. Parintii / reprezentantii legali ai copiilor au obligatia ca in cadrul Clinicii Novogyn sa nu lase copiii nesupravegheati. Nu ne asumam raspunderea pentru eventualele evenimente in care copiii se accidenteaza in clinica datorita neatentiei tutorilor.

12. In acord cu prevederilor Codului Fiscal, va informam ca nu emitem factura pentru serviciile medicale prestate, la solicitarea pacientilor, pe numele unor persoane fizice si / sau juridice (societati cu raspundere limitata, PFA, PFI, s.a.m.d.) decat daca a fost incheiat cu respectiva entitate juridica, in prealabil, un contract de prestari servicii medicale specific pentru serviciile acordate pacientului.

13. In cazul in care serviciile medicale de care Pacientul a beneficiat nu sunt suportate de Asiguratorul Privat, indiferent de motive, Pacientul este obligat sa achite contravaloarea serviciilor medicale. In acest sens, Pacientul are obligatia de a semna diferite documente, precum angajamente de plata, documente ce vor fi puse la dispozitie de catre personalul Clinicii Novogyn. Refuzul semnarii acestor documente poate determina refuzul de catre Clinica Novogyn a prestarii serviciilor medicale.

14. Decontarea prin intermediul asigurarii private de sanatate si a asigurarii sociale de sanatate exclude orice alt tip de decontare a serviciilor. Inainte de accesarea serviciului medical Pacientul va decide ce metoda doreste sa aplice pentru decontarea serviciilor.

15. Faptele, actele sau gesturile obscene, proferarea de injurii, expresiile jignitoare sau vulgare, amenintari cu acte de violenta sau orice alte acte impotriva Personalului Prestatorului si a celorlalte persoane din incinta sau deteriorarea, distrugerea sau sustragerea bunurilor Clinicii Novogyn, de natura sa tulbure ordinea si linistea publica sau sa provoace indignarea persoanelor ori sa lezeze demnitatea si onoarea acestora nu sunt tolerate. In cazul in care Pacientul sau apartinatorii acestuia savarseste una din faptele, actele mentionate mai sus, Clinicia Novogyn va solicita imediat evacuarea Pacientului / apartinatorilor acestuia din incinta locatiei. In cazul nasterii unei situatii conflictuale, angajatii Clinici Novogyn vor putea solicita imediat interventia echipelor de interventie ale companiilor private de paza si protectie cu care aceasta colaboreaza, si/sau interventia Politiei.

16. In cazul unor evenimente de genul celor mentionate la punctul 17 de mai sus, Clinica Novogyn poate restrictiona accesul oricarei persoane implicate in incident la serviciile medicale disponibile in cadrul Clinicii Novogyn.

17. Este interzis fotografiatul, inregistrarea video si audio, atat in spatiul de asteptare, receptie cat si in cabinetele medicilor/asistentelor, fara permisiunea prealabila a acestora.

18. In cazul investigatiilor in care este necesar acordul exprimat in scris sub forma de consimtamant medical, lipsa semnaturii pacientului de pe formularele specifice echivaleaza cu lipsa consimtamantului, caz in care se va opri de indata furnizarea serviciilor medicale solicitate.