GDPR

Protecția datelor cu caracter personal

Ce este GDPR și ce înseamnă pentru tine?

GDPR (General Data Protection Regulation) este un subiect dezbătut intens în cadrul firmelor, pentru că, începând cu data de 25 mai 2018, intră în vigoare Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene.

Toate organizațiile – guvernamentale, non-profit sau care oferă bunuri și servicii in UE sau care colectează și analizează date cu privire la rezidenții UE, trebuie să protejeze datele personale – oriunde ar fi transmise, prelucrate sau stocate.

Clinica Novogyn se aliniază prevederilor Regulamentului 2016/679/UE, care îți oferă mai multe avantaje și drepturi: confidențialitate, transparență, securitate și conformitate.

Ce drepturi am?

Regulamentul acordă mai multe drepturi persoanelor cărora li se prelucrează date personale cum ar fi dreptul la portabilitatea sau pe cel de ștergere a datelor personale. Iată pe scurt care sunt drepturile pe care le ai:

 • Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (dreptul de acces, articolul 15 GDPR),
  Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de acces, art. 16 GDPR),
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori (dreptul de ștergere, articolul 17 GDPR),
 • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționare a procesării, articolul 18 GDPR),
 • Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și mecanolizibil și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 GDPR),
 • Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea (dreptul la obiecție, articolul 21 GDPR),
 • Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat in vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, articolul 7 GDPR).
 • Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă considerați că prelucrarea datelor este o încălcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 GDPR).
Măsurile luate pentru asigurarea securităţii prelucrării datelor cu caracter personal

SC NOVOGYNPRO SRL (CLINICA NOVOGYN) garantează securitatea şi confidenţialitatea datelor găzduite şi transmise prin sistemul său informatic dar nu îşi asumă responsabilitatea pentru pierderile de informaţii cauzate de orice defecţiuni sau erori ale softului cu care este dotat şi care este furnizat de firme terţe producătoare de programe de calculator.

Deşi SC NOVOGYNPRO SRL (CLINICA NOVOGYN) a luat măsuri de securitate pentru a preveni pierderea datelor, utilizarea incorectă sau necorespunzătoare şi accesul neautorizat, nu se poate garanta securitatea absolută a datelor transferate pe internet.

SC NOVOGYNPRO SRL (CLINICA NOVOGYN) nu vinde, nu închiriază, nu transferă date personale identificabile nimănui.

SC NOVOGYNPRO SRL (CLINICA NOVOGYN) poate să trimită date personale identificabile despre dumneavoastră către alte companii sau persoane, numai în următoarele cazuri:

 • avem consimţământul dumneavoastră pentru a oferi aceste date;
 • este necesară furnizarea datelor dumneavoastră personale către Ministerul Sanatatii, Directia de Sanatate Publica, Institutul de Statistică;
 • în cazul în care răspundem la citaţii, ordine ale instanţelor de judecată, acţiuni legale sau oricărei cereri legitime a autorităţilor

Serverele pe care website-ul este găzduit sunt protejate de acces fizic şi la distanţă limitat, fiind instalate în incinte adecvate tehnic şi din punct de vedere al securităţii. Depunem toate eforturile rezonabile, justificate comercial pentru a proteja datele cu caracter personal colectate, analizăm noile tehnologii în domeniu şi, atunci şi dacă este cazul, le aplicăm în vederea upgrade-ului sistemelor noastre de securitate.

Declarația de consimțământ

Confidențialitatea ta este pe primul loc, de aceea te rugăm să ne contactezi cu încredere pentru a îți răspunde la toate întrebările.

Pentru a putea fi în continuare pacient al Clinicii Novogyn este necesară semnarea unui Consimțământ cu privire la prelucrarea datelor și transmiterea acestora către laboratoarele care efectueaza analize medicale, precum și către diferite Instituții ale Statului (CAS, DSP etc). Acest consimțământ se completează în Recepția Clinicii Novogyn.

De asemenea pentru a putea primi rezultatele analizelor prin e-mail, de acum vom putea aplica această procedură de lucru și în cazul tău, numai după semnarea acestui consimțământ.

Dorim să vă informăm că datele cu caracter personal ale pacienților Novogyn pe care le prelucrăm, sunt în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/ 2006, republicată, a Legii nr. 46/ 2003 privind drepturile pacientului.