Certificat de naștere

Eliberarea certificatului constatator de naștere al copilului se face în prima sau a doua zi dupa naștere de la Etajul 1, Compartimentul Supraveghere Lăuze, de Luni până Vineri, între orele 08:00-16:00, de către moașă.

Acesta NU se eliberează de la Recepția Clinicii!

Menționăm că certificatul constatator al nou-născutului viu este un act medical, prin care se astestă că nașterea a avut loc în maternitatea noastră, iar certificatul de naștere este un act, care se eliberează de la Oficiul Stării Civile din cadrul Primăriei Cluj-Napoca.

Pe baza certificatului constatator al născutului viu se va elibera de către Primărie, certificatul de naștere al copilului!

În cazul în care mama este necăsătorită, pe certificatul constatator al nou-născutului viu se vor trece doar datele mamei, iar în situația în care tatăl copilului dorește recunoașterea acestuia, se va prezenta împreună cu mama copilului la Starea Civilă pentru a face toate formalitățile necesare (declarație de recunoaștere a copilului născut în afara căsătoriei dată de către tată, în fața ofițerului de stare civilă).

Model Certificat Medical Constatator al Născutului viu:

DOCUMENTE NECESARE PENTRU INREGISTRARE NOU-NASCUT

Când părinții sunt căsătoriți:

 • Cartea de Identitate a ambilor parinti in orginial si copie;
 • Certificat de casatorie in original si copie;
 • Certificat medical constator al non-nascutului viu in original si copie;
 • Dacă părinții sunt căsătoriti, dar poartă nume de familie diferit, se solicită declarația scrisă, semnată de ambii părinti, exclusiv în față ofițerului de stare civilă care înregistrează nașterea, cu privire la numele de familie pe care îl va dobândi copilul.

Când părinții nu sunt căsătoriți: 

 • Cartea de Identitate a ambilor parinti in orginial si copie;
 • Certificat de nastere al ambilor parinti in original si copie;
 • Certificat medical constator al non-nascutului viu in original si copie;
 • Dacă părintii nu sunt căsătoriti şi tatăl copilului îl recunoaşte, se anexează declaratia de recunoaştere a copilului dată exclusiv în fata ofiterului de stare civilă care înregistrează naşterea, din care să rezulte şi numele de familie pe care îl dobândeşte copilul, la care se anexează consimtământul mamei, dat de asemenea, exclusiv în fața ofiterului de stare civilă care înregistrează naşterea;
 • Sentinta de divort a mamei (daca este cazul) in original si copie.

Când părinţii sunt cetăţeni străini:

 • Actul de identitate, aflat în termen de valabilitate, (carte de identitate/ carte de rezidenţă pentru membrii familiei/ permis de şedere/ certificat de înregistrare a cetăţeanului U.E. ori Spaţiului Economic European sau Confederaţiei Elveţiene – se prezintă împreună, după caz) al ambilor părinţi;
 • Certificat medical constator al non-nascutului viu in original si copie;
 • Paşaportul părintelui cetăţean străin/ părinţilor cetăţeni străini sau apatrizi;
 • Certificatul de căsătorie al părinţilor copilului (dacă este cazul) eliberat de autorităţile din:
  – România
  – străinătate (simplu/ cu apostille/ supralegalizat)  tradus şi  legalizat
 • Declaraţie dată la notar public, cu ajutorul unui traducător autorizat – de recunoaştere a paternităţii şi purtare a numelui – făcută în prezenţa ambilor părinţi (când părinţii copilului, cetăţean/ cetăţeni străini nu sunt căsătoriţi).
  În situaţia  în care declarantul este cetăţean străin necunoscător al limbii române, la depunerea documentelor necesare înregistrării naşterii se va folosi interpret autorizat.

Primaria Cluj – Napoca: Str. Motilor nr. 3, Stare civila, sala 7, giseul nr. 8 – Nou-Nascuti

Program: Luni – Marti – Miercuri: 08:30 – 15:30

                  Joi: 08:30 –17:00

                  Vineri: 08:30 – 14:0